تعرفه خدمات

تعرفه طراحی سایت

تعرفه طراحی وب سایت شرکتی (معرفی خدمات)، به صورت کامل با پنل مدیریت 800.000 تومان می باشد. این وب سایت شامل تمام امکانات معرفی به صورت متن و عکس را دارا می باشد. تعرفه طراحی فروشگاه اینترنتی با پرداخت آنلاین از 1.500.000 تومان به بالا می باشد و با توجه به امکانات متغیر استو برای دربافت تعرفه سایر سایت های اختصاصی تماس بگیرید.

تعرفه سئو

تعرفه سئو با توجه به کلیدواژه ها، رقابت آنها و تعداد آنها، همچنین پتانسیل اولیه سایت ارزیابی می شود. و از 200.000 تومان به بالا می باشد. برای گرفتن قیمت قطعی تماس بگیرید.

تعرفه عکاسی صنعتی

کمتر از 20 فریم: هر فریم عکس 70.000 تومان

20 تا 50 فریم: هر فریم 60.000 تومان

50 تا 100 فریم: هر فریم 50.000 تومان

بیش از 100 فریم: هر فریم 40.000 تومان

تعرفه طراحی کاتالوگ:

تا 15 صفحه: هر صفحه 40.000 تومان

15 تا 30 صفحه: هر صفحه 30.000 تومان

30 صفحه به بالا: 25.000 تومان

طراحی جلد: 200.000 تومان

تعرفه ایمیل انبوه

تعداد 12.000 ایمیل در ماه: ماهانه 50.000 تومان

تعداد 40.000 ایمیل در ماه: ماهانه 100.000 تومان

تعداد 100.000 ایمیل در ماه: ماهانه 200.000 تومان

تعداد 300.000 ایمیل در ماه: ماهانه 500.000 تومان

تعداد 700.000 ایمیل در ماه: ماهانه 1.000.000 تومان

برای تعداد بیشتر تماس بگیرید.

تعرفه پرداخت ارز

50.000 تومان کارمزد + 10% پورسانت. برای مبلغ های بالا پورسانت تا 3% کاهش می یابد.

تعرفه تبلیغات گوگل

با توجه به کلید واژه ها و رقابت آنها در گوگل و پتانسیل اولیه سایت توسط گوگل محاسبه می شود. که این مقدار برای هر کلیک از 1 سنت هاست تا 1 دلار